Golfimprovements analyseert, adviseert en implementeert verbetertrajecten bij golfbanen en maakt de verbeteringen meet-en zichtbaar zodat de klanten van uw baan met meer tevredenheid van uw golfbaan en faciliteiten gebruik maken. Een van de belangrijkste aspecten van onze aanpak is dat we naar de golfbaan kijken vanuit het oogpunt van de golfer en helpen met het bepalen van hun focus die zowel op het gebied van kwaliteit als efficiency kunnen liggen, onze ervaring leert dat deze samen gaan. Golfimprovements heeft drie speerpunten:

 1. Strategie bepaling

  Net als een bedrijf is het belangrijk voor golfbanen om een lange termijn strategie te bepalen. Veel banen streven teveel doelen na waardoor ze van alles een beetje zijn, niet excelleren of zich onderscheiden van andere banen. Golfimprovements helpt besturen, eigenaren of andere belanghebbenden een duidelijke strategie te bepalen en hierdoor duidelijke interne focus te creëren. Wanneer intern duidelijk is wat de golfbaan nastreeft dan kan dat ook naar buiten worden uitgedragen worden.

 2. Ledenbehoud en ledenwerving

  Veel banen verliezen leden door ouderdom, de veranderende golfmarkt (toegenomen aanbod!) en het ontstaan van de ‘nieuwe’ golfer die veel meer als greenfeer speelt dan als volledig lid. Zeker gezien het feit dat veel clubs behoorlijk aan het vergrijzen zijn is het zaak om tijdig het ledenbehoud en de werving van nieuwe leden aan te pakken. Golfimprovements helpt hierbij door analyses van de omgeving, andere lidmaatschapsvormen, marketing en planning.

 3. Bedrijfslidmaatschappen/Businessclub

  De meeste (verenigingsbanen) kunnen het zich qua omvang niet veroorloven om een full time sales manager aan te stellen, hierdoor zijn de zakelijke lidmaatschappen vaak afhankelijk van een aantal enthousiaste leden en is er geen duidelijk commercieel beleid. Golfimprovements bied constructies aan waarbij wij de taak van sales manager part-time voor bijvoorbeeld twee dagen in de maand op ons nemen waardoor dit aandachtsgebied voldoende gemanaged wordt. Hierdoor kunnen extra variabele inkomsten worden gegenereerd en de club zal op zakelijk gebied stappen maken.

Golfimprovements helpt bij het verbeteren van Golfbanen vanuit het oogpunt van de klant van de baan. Er zijn in de laatste 25 jaar veel nieuwe golfbanen bijgekomen in Nederland, ongeveer 130 van de huidige 160 en nog steeds komen er elk jaar banen bij.

 • Het aantal (vrije) golfers in NL neemt wel toe, maar het aantal rondes per golfer neemt af en de klant wordt steeds kritischer.
 • De meeste golfverenigingen hebben te maken met een teruglopend aantal leden en vergrijzing van hun ledenbestand.
 • Het is een uitdaging om de horeca en service op een golfbaan zowel kwalitatief als efficiënt te managen.
 • Veel golfbanen die in de jaren ‘80 en ’90 zijn ontwikkeld zijn toe aan hun eerste grote renovatie en of uitbreiding.
 • Veel golfbanen kampen met een tekort aan jeugdleden en instroming van (actieve) dertigers en veertigers om de club demografisch gezond te houden.
 • Veel banen verzuimen een keuze, of juiste combinatie, te maken tussen de belangen van leden, greenfee-spelers, competitief, sponsor/business en andere activiteiten op de golfbaan en haar accomodatie.

Golfimprovements analyseert, adviseert en implementeert verbetertrajecten bij golfbanen en maakt de verbeteringen meet-en zichtbaar zodat de klanten van uw baan met meer tevredenheid van uw golfbaan en faciliteiten gebruik maken. Een van de belangrijkste aspecten van onze aanpak is dat we naar de golfbaan kijken vanuit het oogpunt van de golfer en helpen met het bepalen van hun focus die zowel op het gebied van kwaliteit als efficiency kunnen liggen, onze ervaring leert dat deze samen gaan.

Expertise
Golfimprovements heeft Golfbaan expertise in:

 • Exploitatie
 • Horeca
 • Financiering
 • Onderhoud
 • Klantenservice
 • Marketing
 • Golfverenigingen
 • Informatie Technologie

Team
Golfimprovements bestaat uit een team van vijf fervente golfers (totale handicap<100) met elk hun eigen expertise. Naast horeca, onderhoud, financiën en marketing/klantbeleving is de totale exploitatie het belangrijkste waar we naar kijken.

Challenges
Challenges of Golf Courses:

 • Fewer members
 • Ageing members
 • Operating problems
 • Hospitality is not optimal
 • Maintenance and Renovation