GolfImprovements » Project Finance
Project Finance

Golfbanen zijn in de meeste gevallen, zeker bij verenigingsbanen, opgezet om kostendekkend te opereren. Vaak is het businessplan gebaseerd op een bepaald aantal leden (voor een gemiddelde 18 holes baan ronde de 800) en terugkerende kosten waarbij Onderhoud en personeel de grootste kostenposten zijn. Deze opzet heeft in de afgelopen jaren prima gefunctioneerd aangezien er geen gebrek was aan mensen die lid wilde worden van een baan. Nu de afgelopen jaren er een ‘nieuw’ soort golfer ontstaat die niet zich niet zo snel bind aan een golfbaan en bovendien het aantal aangeboden rondes in Nederland spectaculair is gestegen (130 golfbanen in de afgelopen 30 jaar erbij) komen er steeds meer banen in problemen met de financiering van hun baan. Wanneer er ergens 100 leden weggaan resulteert dit jaarlijks in een terugval van 100.000 euro aan inkomsten…

Daarnaast huren veel verenigingen hun baan van een eigenaar die ook een bepaald rendement verwacht, vaal zijn deze berekeningen ook gebaseerd op een bepaald vast aantal betalende clubleden, ook hier ontstaan uitdagingen wanneer dit terugloopt.

Als laatste komen er in Nederland jaarlijks 3 tot 5 banen in financiële problemen wat in het uiterste geval zelfs tot een faillissement of overname kan leiden dit willen we met Golfimprovements graag voorkomen door de problemen te adresseren voordat ze onoplosbaar worden. Te denken valt aan andere huurcontracten met de eigenaar van de baan, andere bronnen van inkomsten aanboren, slim plannen van inzet van personeel en materieel en ondersteuning bij het onderhandelen van langlopende contracten op het gebied van onderhoud, inkoop huur van materiaal en andere zaken.